مجموعه : معرفی شهر
بازدید : 2982

مشاهیر شهر قاین

علوم قرآنی سید ابوالحمد مهدی بین نزار قاینی  سید محمد نوربخش قاینی  محمد رضا قاینی  فصیح الدین محمد بن علی دشت بیاضی  شیخ علی اصغر قاینی  سلطان العلمای قاینی  کربلایی اسد الله حسینی  محمد حسن بن علی قاینی  ملکشاه فهستانی
دانش حدیث احمد بن قارن قاینی    سید ابوالحمد مهدی بن نزار قاینی    محمد بن ابراهیم قاینی    حسن بن طاهر قاینی    حسن بن طاهر قاینی    محمد بن جمعه بن خلف قاینی    ابراهیم بن اسحاق قاینی    زافیرین سلیمان قهستانی    احمد بن محمد    اسحاق بن احمد بن ابراهیم
دانش اصول فقه سید یوسف بن محمد حسینی بازاری قاینی    سید عبدالرحیم موسوی قاینی    سید ابوطالب مجتهد قاینی    سید حسن قاینی    سید اسماعیل بن محمد جعفر    شیخ محمد علی    شیخ حسن خرمی
عرفا سید محمد نور بخش قاینی  جلال الدین محمد اگهی قاینی  کمال الدین محمد اصفی قهستانی  محمد معصوم دشت بیاضی  محمد مومن دشت بیاضی  مولانا سراج قاینی  محمد بن محمد ابیزی قاینی  شاه قاسم نوربخش  شاه شمس الدین نور بخش  صفی نور بخش  حسن بن منصور قاینی
مفتیان و مراجع علامه شمس الدین محمد    حسن بن منصور    ابو اسحاق    شیخ محمد علی    اقا سید ابوطالب    مولانا اسماعیل    سید ابراهیم    شیخ محمد علی
ادبیات قارسی بوذر جمهر قاینی    وراق قاینی    ابو عبید الله ادیب قاینی    محمد اکبر منشی بمرودی قاینی    محمد بن محمد    دبیر بومظفر قاینی    ملا صعود بمرودی قاینی
شعرا خباز قاینی  وراق قاینی  بزرجمهر قاینی  اصفی قاینی  اگهی قاینی  کوشککی قاینی  ولی قاینی  هلال قاینی  سعدی قاینی  ساغر قاینی  سید جعفر نور بخش  شیونی قاینی
ادبیات عرب محمد دشت بیاضی قاینی    وجیه بن ابی طیب قاینی    جلال بن محمد قاینی    محمد جعقر قاینی    بزرجمهر قاینی    ابو بکر قهستانی    محمد بن جلال بن قاینی    محمد مومن
کاتبان محمد رضا بن محمد صادق قاینی    رفیع بن محمد حسن قاینی    سلطان محمد قاینی    علی بن ملا عباسعلی شاهرختی قاینی    سید محمد بن عبد محمد قاینی    محمد اکبر قاینی    ابو مسلم بن عزالدین قهستانی
خوش نویسان سید اسماعیل بن محمد جعفر  مولانا بلال شاخنی  ابو مظفر قاینی  خالص بمرودی  خواجه قاینی  قاضی قاینی  فخر المحققین قاینی  سید مرتضی قاینی
مترجمان حسن بن سعد    سید مرتضی
هنرمندان دلخک قاینی    بی بی روشنایی قاینی    مولانا غیاث الدین جمشید    مولانا جلال لالدین محمد اگهی
نقاشان فخر الدین ابوالحسن قاینی    سید علی رضا، صفا قاینی
دارو شناسی، سلاح شناسی، موسیقی میرزا عبد الله قاینی    کافی بن محتشم قاینی    ابو جعفر کافی قاینی
منجمان مولانا باقی   حسن بن سعد   ابن بامشاد   مولانا قطب الدین   فصیح الدین محمد بن علی   ملا محمد منجم   غلام حسین منجم   محمد مهدی منجم   میرزا محتشم
رجل سیاسی اقا سید ابوطالب     اقا سید جواد     شیح حسن بیهودی     ملا حسین ذاکر     میرزا حسین     میرزا رضی     شیخ سبحان علی خان     میرزا غلام رضا زرین قلم     عبدالجلیل     معین الدین محتشم
نخست وزیران حسن بن منصور     غیاث الدین جمشید
وزرا حکام و فرمانروایان قاینی
محمد بیک قهستانی  بو ابراهیم قاینی  حسن بن منصور  امیر محمد بن ابراهیم  میرزا علی محمد حان دانش بمرودی قاینی  ایمر عبدالمحمد دشت بیاضی  خواجه منصور بن سعید  قاضی حسین قاینی  امیر خلیل قاینی  امیر بزرگمهر قاینی  امیر علا الدین قاینی

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30005947

تلفن شهرداری مرکز:  3-05632566201 

فکس :  05632566204 -05632566065

تلفن روابط عمومی   : 0563256221     

فکس روابط عمومی :  05632566221

پست الکترونیک : ghayencity@gmail.com

آدرس : قاین -بلوار سیمان شهر - نبش بلوار آزادگان - شهرداری قاین

بازدید امروز394
بازدید دیروز365
بازدید هفته1203
بازدید ماه8422
کل بازدید225708